Stránka zásad ochrany osobních údajů

 

Ochrana a bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás jako firmu JonesTech, s. r. o. se sídlem na adrese Plzeňská 2575/208, 15000 Praha, IČ: 19941501, zapsaného v živnostenském rejstříku, naprostou prioritou. Ve své roli správce dat pracujeme v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob (dále jen „Nařízení“).

 

Povaha shromažďovaných údajů

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefonní číslo

Tyto údaje mi umožňují komunikovat s vámi a odpovědět na vaše zprávy nebo požadavky.

 

Doba zpracování údajů

Vaše údaje budou zpracovány po dobu, která je nezbytná pro poskytování služeb, na které se tato dohoda vztahuje.

 

Souhlas s zpracováním údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a vy můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

To můžete udělat například odesláním e-mailu na jones@webovkyzakacku.cz nebo prostřednictvím stejného kontaktního formuláře, který byl použit k získání těchto údajů.

 

Bezpečnost zpracování údajů

Jako jediný správce zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími možnými bezpečnostními standardy.

 

Vaše práva

V souladu s Nařízením máte právo:

Odvolat svůj souhlas kdykoli.

Požadovat informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, a požadovat kopii těchto údajů.

Žádat o přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.

Požadovat omezení zpracování. Požadovat výmaz těchto osobních údajů.

Přejít nahoru